Tag Archives: ibm security qradar siem

PPlus Visions รุกตลาด Cybersecurity วางรากฐานความมั่นคงปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย IBM Security QRadar SIEM

เมื่อ Cybersecurity กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงให้กับทุกธุรกิจองค์กร ผู้ให้บริการด้าน IT หลายแห่งก็เริ่มปรับตัวหันมาให้บริการด้านนี้กันมากขึ้น ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่นับวันจะยิ่งเติบโต PPlus Visions ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ก็เป็นอีกธุรกิจที่ปรับตัวหันมาสู่ตลาดนี้ ด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจทั้งในแง่การทำงานที่รวดเร็วว่องไวในมาตรฐานระดับโทรคมนาคม, ประสบการณ์การดูแลอุปกรณ์จำนวนมหาศาลให้กับสาขาของธุรกิจองค์กรหลายพันแห่ง ไปจนถึงวิสัยทัศน์ที่มองเห็นถึงโอกาสสำหรับธุรกิจองค์กรที่จะได้นำข้อมูลด้าน Cybersecurity ที่มีอยู่ในองค์กรมาต่อยอดได้อย่างหลากหลายในอนาคต

Read More »