Tag Archives: forticlient 6.0

Fortinet เปิดให้ดาวน์โหลด FortiClient 6.0 แบบ Standalone ฟรี

ในสถานการณ์ที่ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ หลายบริษัทเริ่มมีมาตรการให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ได้ เพื่อช่วยยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น Windows, MAC หรือ Linux ให้ดียิ่งขึ้น Fortinet จึงเปิดให้ดาวน์โหลด FortiClient เวอร์ชัน 6.0 แบบ Standalone มาใช้ป้องกันการโจมตีไซเบอร์ได้ฟรี แม้จะไม่ได้เป็นลูกค้าของ Fortinet ก็ตาม

Read More »