Tag Archives: format-preserving encryption

NIST ออกมาตรฐานใหม่ สำหรับป้องกันข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลสุขภาพ

หลายปีที่ผ่านมา เมื่อคุณรูดบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเก็บไว้บนเครื่องอ่านบัตร ทำให้ยากต่อการจัดการเรื่องเข้ารหัสข้อมูล แต่หลังจากที่ได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชนมานานเกือบทศวรรษ NIST (สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐฯ) ก็ได้ออกมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยใหม่สำหรับป้องกันข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน

Read More »