Tag Archives: entreprenuership

7 ทักษะที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้ เพื่อรับมือกับโลกของการทำงานในอนาคต

Dr.Tony Wagner ผู้ดำรงตำแหน่ง Co-director แห่ง Harvard’s Change Leadership Group ได้ออกมาระบุถึง 7 ทักษะที่เด็กๆ ทุกคนทั่วโลกต้องเรียนรู้เพื่อให้รองรับต่อการทำงานในอนาคตที่เปลี่ยนไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมากเอาไว้ในหนังสือ The Global Achievement Gap ซึ่งทาง World Economic Forum ได้นำมาถ่ายทอดต่อ และทางทีมงาน TechTalkThai เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ จึงขอนำมาสรุปเอาไว้เป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้ครับ

Read More »