Tag Archives: Cisco Trusted Acces

Zero Trust กับแนวทางปฏิบัติจริงจาก Cisco

ในบล็อกของ Cisco ได้ออกมานำเสนอถึงแนวทางปฏิบัติตามคอนเซปต์ของ Zero Trust ซึ่งจะมีการกล่าวถึงปัจจัยที่ต้องประเมิน แหล่งข้อมูลที่ต้องศึกษาและความสำคัญของโมเดลนี้ อย่างไรก็ตามทางเราจะขอปูพื้นเพิ่มเติมจากแหล่งที่มาอื่นๆ ด้วยว่า Zero Trust คืออะไร ทำไมจึงถูกสร้างขึ้นไว้ในเนื้อหาครั้งนี้ด้วยครับ

Read More »