Tag Archives: cat csirt

รู้จักกับ 3 สิ่ง ที่จะรับมือการโจมตีระบบไอทีในยุคออนไลน์

ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT มาใช้ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP, CRM, Email, Database หรืออื่นๆ อีกมากมาย ก็ทำให้ระบบ IT ขององค์กรตกเป็นเป้าประสงค์ร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ จนแนวโน้มของการโจมตีระบบเครือข่ายองค์กรนั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งการโจมตีแบบ Targeted Attack ที่ใช้เทคนิคสลับซับซ้อนในการโจมตีระบบเครือข่ายจนประสบผลสำเร็จ หรือการแพร่ระบาดของ Ransomware ที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้ดูแลระบบในครึ่งปีที่ผ่านมานี้

Read More »