Tag Archives: bb84 algorithm

การเข้ารหัสเชิงควอนตัม ตอนที่ 2 [บทความวิชาการ]

ต่อเนื่องจาก การเข้ารหัสเชิงควอนตัม ตอนที่ 1 ที่ทีมงาน TechTalkThai ได้อธิบายถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้ารหัสเชิงควอนตัม, การแจกจ่ายกุญแจโดยใช้อัลกอริธึม BB84 และการตรวจจับการถูกดักฟัง ในบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องการโจมตีและแฮ็คการแจกจ่ายกุญแจเชิงควอนตัม (Quantum Key Distribution) และงานวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีดังกล่าว

Read More »

การเข้ารหัสเชิงควอนตัม ตอนที่ 1 [บทความวิชาการ]

เนื่องจากหนึ่งในทีมงาน TechTalkThai กำลังศึกษาเกี่ยวกับการเข้ารหัสเชิงควอนตัม (Quantum Cryptography) และได้มีการเขียนบทความเชิงวิชาการ เรื่องพัฒนาการของการแจกจ่ายกุญแจเข้ารหัสเชิงควอนตัม ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำส่วนหนึ่งบทความนี้มาเผยแพร่ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงหลักการทำงานของการเข้ารหัสเชิงควอนตัมเชิงลึกแบบง่ายๆ (มั้ง) ครับ

Read More »