Tag Archives: accelerator chip

Intel กำลังพัฒนาชิปประมวลผล Blockchain เร็วขึ้น 1000 เท่า

Intel กำลังพัฒนาชิปประมวลผล Blockchain ที่มีความเร็วสูงกว่า GPU ทั่วไป 1000 เท่า เตรียมวางจำหน่ายภายในปีนี้

Read More »