CDIC 2023

Samsung เปิดตัว Universal Flash Storage 4.0 สำหรับอุปกรณ์พกพา

Samsung เปิดตัว Universal Flash Storage (UFS) 4.0 สำหรับอุปกรณ์พกพา ความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่า

Credit: Samsung

 

Samsung Universal Flash Storage (UFS) 4.0 ใช้ชิป Samsung 7th V-NAND เป็นตัวจัดเก็บข้อมูล มีความเร็วในการอ่านและเขียนที่ 4,200MB/s และ 2,800 MB/s ตามลำดับ ซึ่งมากกว่า UFS 3.1 ถึงสองเท่า นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานกว่า 46% และมาพร้อมเทคโนโลยี Replay Protected Memory Block (RPMB) เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Replay attacks สำหรับ UFS 4.0 มีความจุสูงสุดให้เลือกที่ 1TB 

ปัจจุบัน JEDEC ได้อนุมัติให้ UFS 4.0 เป็นมาตรฐานในการใช้งานเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์พกพาแล้ว เช่น Smartphone หรือ Tablet เพื่อตอบรับการใช้งานระบบ 5G, AR และ VR โดยคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาให้ใช้งานภายในไตรมาสที่ 3 ปีนี้

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/samsung-here-comes-our-super-fast-ufs-4-0-flash-storage/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11