Breaking News

PCI Security Standards Council ออกคู่มือแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ E-Commerce

PCI Security Standards Council เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร Best Practices for Securing E-commerce ความยาว 64 หน้า สำหรับให้ผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce เข้าใจถึงระบบการชำระเงินออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย เป็นการส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ที่นับวันจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ

การทำให้ระบบของ E-commerce มีความมั่นคงปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจออนไลน์ จากการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า 66% ของลูกค้าจะไม่กลับไปซื้อของจากเว็บนั้นๆ อีกถ้าพบว่าระบบเคยถูกเจาะมาก่อน เอกสารฉบับบนี้จึงออกมาเพื่อรวมคำแนะนำเชิงปฏิบัติ และกรณีศึกษาต่างๆ สำหรับช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์โซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตมีความมั่นคงปลอดภัย โดยอัปเดตมาจากเวอร์ชันปี 2013 ที่ได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้

PCI Security Standards Council ยังกล่าวถึงความสำคัญของการเข้ารหัสข้อมูล โดยบังคับว่า ทุกองค์กรที่ต้องการผ่านมาตรฐาน PCI-DSS จำเป็นต้องใช้การเข้ารหัสแบบ TLS 1.1 หรือดีกว่าภายในเดือนมิถุนายนปี 2018 จะถึงนี้

เนื้อหาภายในเอกสารประกอบด้วย

  1. บทนำ
  2. ทำความเข้าใจวิธีการพัฒนาระบบ E-commerce
  3. การเลือกใช้ Public Key Certificate
  4. การเข้ารหัสข้อมูลและใบรับรองดิจิทัล
  5. คู่มือแนะนำการเลือกใช้โซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ E-commerce
  6. กรณีศึกษาทางด้านโซลูชันสำหรับ E-commerce
  7. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ดาวน์โหลด Information Supplement: Best Practices for Securing E-commerce [PDF]

ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2017/02/02/best-practices-securing-e-commerce/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Oracle Webinar: ลดการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสูญเปล่าด้วย Oracle Cloud Infrastructure (Gen 2)

Oracle ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าฟังบรรยาย Oracle Webinar เรื่อง “ลดการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสูญเปล่าด้วย Oracle Cloud Infrastructure” พร้อมแนะนำการทำ Application Modernization เพื่อพลิกโฉมธุรกิจในยุค New Normal ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

[Guest Post] ซัมซุง ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยคณะเภสัชฯ ศิลปากร ส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ยาผ่านสมาร์ทโฟน

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้กับภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ “เปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์ยาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาวิธีไทเทรชันโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์อ่านค่าสีอาร์จีบีและคำนวนผลการวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จ” มั่นใจเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยพัฒนาการค้นคว้าวิจัยและผลิตยาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น