CDIC 2023

NTC เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนวัตกรรม IoT ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล” EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP

“เรียนรู้กระแสด้าน IoT ที่ส่งผลต่อเกมธุรกิจในปี 2018 พัฒนามุมมองธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ IoT ตั้งแต่การเข้าใจ Concept พื้นฐาน ไปจนถึงการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของ IoT ในอนาคต พร้อม Workshop เข้มข้น เพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ”

 

 

รายละเอียดการอบรม

อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจารย์บวร เหลืองประกาย

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุปกรณ์และนวัตกรรม IoT ระดับชาติ ผู้คิดค้น และพัฒนา IOT MEDICATION ADMINISTRATION CART ผู้ร่วมพัฒนา โครงการ “คูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนา ขีดความสามารถของ SMEs ไทย” และเป็นหนึ่งในผู้วิจัยโครงการ The Study and Design of IoT Nursing Home System มหาวิทยาลัยรังสิต”

 • อบรมระหว่างวันที่: 5-7 กันยายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน)
 • เวลา: 09:00 – 17:00 น.
 • สถานที่: VICTOR CLUB, SATHORN SQUARE (MAP)

โปสเตอร์ EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP

รายละเอียดโครงการ EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไป (มีความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Internet of Things: IoT)

หากมีความรู้พื้นฐานด้าน Programming เบื้องต้น จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมได้ง่ายขึ้น

หรือ หากไม่มี สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในระหว่างการอบรม

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน  

 

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP”

 • ชำระค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 21,500 บาท (รวมค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่มทุกมื้อ/ เอกสารประกอบการอบรม)
 • พิเศษ! สำหรับโปรโมชั่น Early Bird! เพียงชำระค่าอบรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

รับส่วนลดพิเศษเหลือท่านละ 19,500 บาท

 • หากสมัครพร้อมกัน 2 ท่าน (Buy 2 Seats) ชำระเหลือเพียงท่านละ 17,500 บาท

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Tech-IoT-workshop

 2. รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับข้อมูล ได้รับอีเมล์การยืนยัน หรือ ทางโทรศัพท์ (ช่องทางที่สมัคร)
 3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 1. ส่งเอกสารการชำระเงินที่คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมนำ Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวมาใช้เรียนในวันอบรม

หากประสงค์ให้ทาง NTC เตรียม Laptop ให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/เครื่อง (500 บาท/วัน)

 

ที่มา

โลกของเทคโนโลยีในตอนนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาและก้าวไปไกลจนมนุษย์แทบจะตามไม่ทัน หากกล่าวถึงคำว่า “Internet of Things : IoT” เรียกได้ว่าในวงการ IT ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทุกวงการในระดับโลกและทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในแง่มุมของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น โดยการผสมผสานเทคโนโลยีกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งต่างๆ ให้มีความฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Intelligence) กลายเป็น “Smart Devices” นับล้านชิ้นที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุม สั่งการ ใช้งานหรือตั้งค่าอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านเครือข่าย Internet ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้งาน IoT กับธุรกิจระดับโลก อย่าง British Telecommunications (BT) ที่ใช้ Sensor ตรวจวัดตำแหน่งของสาย Cable ที่มีปัญหา, การเปลี่ยนฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะ, การใช้อุปกรณ์ IoT ทางการแพทย์ผสานเข้ากับระบบข้อมูลผู้ป่วย หรือแม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัว อย่างเช่น การสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือระบบไฟฟ้าในองค์กรผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่จะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตในแง่ของความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมถึงช่วยประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างทักษะเกี่ยวกับ Internet of Things: IoT จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ส่วนบุคคล แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้โดยรวมของสังคม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Internet of Things: IoT จึงจัดตั้งโครงการ EMBEDDED TECHNOLOGY & IoT WORKSHOP ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT รวมถึงต่อยอดการประยุกต์ใช้ IoT โดยผสานให้สอดคล้องกับองค์กร ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจอย่างสูงสุด

 

หัวข้อการอบรม

 • เรียนรู้พื้นฐาน องค์ประกอบ และหลักการทำงานของ IoT
 • การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ซึ่งเป็น Software ที่ช่วยในการเขียนคำสั่งลงในบอร์ดคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กหรือ IoT Node”
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ ESP32 Board
 • การติดตั้งโปรแกรม และหลักการทำงานของ BYLNK หรือ Cloud Platform ซึ่งเป็น Mobile Application สำเร็จรูปสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยการสั่งงานเพื่อเปิดปิดอุปกรณ์ผ่านมือถือ
 • การใช้งาน NETPIE หรือ Cloud Platform ซึ่งเป็น Web Application ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่าย IoT สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
 • การใช้ Dashboard Platform IoT
 • การนับจำนวนด้วย Ultrasonic Sensor

โดยผู้เข้าอบรบแต่ละท่านจะได้รับอุปกรณ์ ESP32 Board เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของตนเอง

 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • เข้าใจถึง IoT Technology ที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในองค์กร
 • สามารถสร้าง Application ที่ใช้การ Communicate ระหว่าง Software และ Hardware ได้
 • มีความสามารถในการประเมิน Solution ทางด้าน IoT ในตลาด ในส่วนของสิ่งที่ IoT และ Protocol ใช้
 • เพื่อให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things: IoT ได้รับการพัฒนาและต่อยอดเป็นนวัตกรรม เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products), บริการ (Services) และ Application ด้าน IoT โดยผู้ประกอบการไทย

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม
 • ผู้ที่จะสร้างนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ หรือ Startup
 • ผู้ที่ต้องการนำ IoT ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานประจำวัน

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) เพื่อเพิ่มความเข้าใจ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 17:00 น.)
 • อบรมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร
 • อุปกรณ์ ESP32 Board ท่านละ 1 ชุด
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
 • ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือกในการกำหนดแผนการดำเนินงาน, การประยุกต์ใช้งาน, การบริหารโครงการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ IoT

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ :

คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

 

สถานที่อบรม

VICTOR CLUB, SATHORN SQUARE (MAP)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ K.มยุรกาญจน์ หาญชเล 0-2634-7993-4 ต่อ 12

Email: support@trainingcenter.co.th

Line: @NTC-LINE

 

เกี่ยวกับ NTC

Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Website: http://www.trainingcenter.co.th/

Facebook Page: https://www.facebook.com/ntcfanclub

LINE Official: @NTC-LINE


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[รีวิว] Acer Swift Go 16 ตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจ เบา บาง พร้อมพกพาทุกสถานการณ์

ปัจจุบันการทำงานอย่างอิสระจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นวัฒนธรรมของหลายองค์กรไปแล้ว หลังจากการปรับตัวครั้งใหญ่จากการมาถึงของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยหลักที่ผู้คนมักมองหาเป็นอันดับแรกก็คือสเป็คการประมวลผลที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานอย่างหลากหลาย หากมีหน้าจอใหญ่แต่ยังรักษาความเบาไว้ได้ยิ่งดี เพราะให้ประสบการณ์ความบันเทิงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสรีวิวสินค้าจากค่าย Acer ซึ่งถูกออกแบบมาด้วยคุณสมบัติข้างต้น ในราคาย่อมเยาว์ โดยโน๊คบุ๊คตัวนี้ก็คือ Acer …

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …