Micron พัฒนา 232-Layer NAND เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว

Micron พัฒนา 232-Layer TLC NAND เหมาะสำหรับใช้งานในระบบ Database และ Analytics เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว

Credit: Micron

Micron 232-Layer TLC NAND มี IO Speed สูงถึง 2.4GB/s ซึ่งมากกว่า 176-Layer NAND รุ่นก่อนประมาณ​ 50% ส่วน Bandwidth ในการเขียนข้อมูลนั้นมากกว่า 2 เท่า และ Bandwidth ในการอ่านข้อมูลเพิ่มขึ้น 77% นอกจากนี้ยังเป็น NAND ที่มีความหนาแน่นต่อพื้นที่สูงที่สุดถึง 14.6 Gbit ต่อตารางมิลลิเมตร สูงกว่าคู่แข่งในตลาดมากกว่า 35-100% ด้วยความเร็วและความจุในระดับนี้ทำให้สามารถนำไปใช้งานเป็น SSD ในระบบที่ต้องการความเร็วสูงได้ เช่น Database, AI, Machine Learning, และ Real-time analytics

ปัจจุบัน Crucial ได้เริ่มนำ 232-Layer NAND รุ่นนี้ไปผลิตเป็น SSD เรียบร้อยแล้ว โดยจะเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Consumer ก่อน ซึ่งจะเริ่มนำไปปรับปรุง Crucial SSD รุ่นเดิม ได้แก่ P2, P3, P3 Plus และ P5 Plus ซึ่งรุ่น P5 Plus ที่ใช้ 232-Layer NAND นั้นมีความเร็วในการเขียน 10 GB/s และความเร็วในการอ่าน 11.68 GB/s

ที่มา: https://www.theregister.com/2022/07/27/micron_232layer_nand/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

Office365 มีปัญหาเพราะ false positive ของ SNORT บน Meraki

รายงานเคสกลุ่มแรกๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของ Office356 ได้ มาจากภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย (EMEA) Microsoft ได้ทำการตรวจสอบปัญหาที่ผู้ใช้บางรายในภูมิภาค EMEA ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Microsoft Office365 บางรายการได้ …

AWS, Splunk และพันธมิตรกว่า 15 ราย ร่วมเปิดตัวมาตรฐาน Open Cybersecurity Schema Framework

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กว่า 15 ราย นำโดย AWS และ Splunk ร่วมเปิดตัวมาตรฐาน Open Cybersecurity Schema Framework ช่วยในการรับมือการโจมตีจากภัยคุกคาม