IT Connect: สรุปงาน MiSS Day พร้อม Slides ให้ดาวน์โหลดฟรี

จบไปแล้วครับสำหรับงาน “Man in the Information Systems Security Day” หรือ MiSS Day งานสัมมนาด้าน Cyber Security ครั้งแรกของ IT Connect ในฐานะทีมงานประชาสัมพันธ์ (และโฆษก ?) TechTalkThai ขอเป็นตัวแทนทีมงาน IT Connect กล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ รวมไปถึงท่านที่สนใจลงทะเบียนแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ท่านสามารถดาวน์โหลด Slides ของวิทยากรได้ด้านล่าง

คุณไพโรจน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม IT Connect กล่าวเปิดงาน
คุณไพโรจน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม IT Connect กล่าวเปิดงาน

MiSS Day จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2016 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาเขตบางเขน เป็นงานสัมมนาภายใต้ธีม Cyber Security ที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 260 คน งานสัมมนา MiSS Day นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยทีมงาน IT Connect ซึ่งเป็นกลุ่มคนสาย Enterprise IT ที่ต้องการผลักดันวงการ IT ไทยให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติ โดยแบ่งหัวข้องานสัมมนาออกเป็น 8 เรื่อง ดังนี้

  1. Modern Cryptography Fundamental โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์
  2. What I Got from My Decoy โดย คุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร์
  3. Security Awareness โดย คุณชลทิตย์ รุจิพืช
  4. Secure Coding with Test Driven Development โดย คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
  5. AnyID: Security Point of View โดย คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์
  6. Note from Field: Implement SIEM โดย คุณสุทธิพันธ์ ภัสสร
  7. How easy to Attack the Targeted Company โดย คุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว
  8. Trends and Updates from Black Hat Asia 2016 โดย คุณสุธีร์ กิจเจริญการกุล

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Slides ของวิทยากรแต่ละท่านได้ฟรี หลังจากทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านล่าง

IT Connect ไม่ได้เพียงต้องการจัดงานสัมมนาด้าน Cyber Security เพียงอย่างเดียว ในงานสัมมนาครั้งถัดไปจะมีการปรับเปลี่ยนธีมงานสลับไปเรื่อยๆ เช่น Networking, IoT, Cloud Technology เป็นต้น ซึ่ง IT Connect คาดหวังว่าจะจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่แบบนี้ประมาณไตรมาสละครั้ง ระหว่างนั้นก็จะมีจัดงานเสวนากลุ่มย่อยเรื่อยๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอัพเดทอีเวนท์ของ IT Connect ได้ที่กลุ่ม IT Connect บน Facebook หรือผ่านช่องทางของ TechTalkThai

ภาพรวมทีมงาน IT Connect และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
ภาพรวมทีมงาน IT Connect และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

ทีมงาน IT Connect ใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านทั้งผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา และผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ในการทำแบบสำรวจความคิดเห็นหลังจบงาน MiSS Day ซึ่งทีมงาน IT Connect จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนางานสัมมนาครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่ต้องการเป็นวิทยากรในงานครั้งถัดไป ทีมงาน IT Connect พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

สุดท้าย ในฐานะตัวแทนทีมงาน IT Connect ทีมงาน TechTalkThai ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง ที่ให้ความสนใจในการก้าวเดินไปกับพวกเราเพื่อพัฒนาวงการ IT ไทยให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น … ขอขอบพระคุณ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …