เสริมเกราะป้องกันด้าน Cybersecurity แบบครบวงจรกับ G-Able

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ในขณะเดียวกันข้อมูลที่อยู่ในระบบก็ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมย หรือถูกทำลายได้เช่นกัน ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีนั้นเอง

ซึ่ง G-Able ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันดิจิทัล เข้าใจแนวคิดนี้เป็นอย่างดี และนำมาพัฒนาเป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แบบครบวงจร เสริมให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและสอดรับกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

ยกระดับการให้บริการดูแลเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย G-Able CSOC 

Cybersecurity Operation Center (CSOC) คือ ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามหรือการโจมตีที่ซ่อนเร้นอยู่ในระบบ IT ขององค์กรแบบครบวงจร โดยจุดเด่นของ CSOC มีดังนี้ 

  • บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับลูกค้าชั้นนำและองค์กรขนาดใหญ่ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  
  • ดูแลโดยทีมวิศวกรทางด้าน IT ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
  • ครบครันด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากลในการตรวจจับและแจ้งเตือนภัย
  • G-Able CSOC ผ่านการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001
  • ทีมงานได้รับการรับรองจากหน่วยงานเฉพาะทางด้าน Cybersecurity อาทิ CompTIA Security+, CySA+, EC-Council CEH, ECSA
  • ทุกเดือนมีการจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์และให้คำแนะนำเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น 

โดย G-Able CSOC มีรูปแบบการให้บริการ 2 แบบ ดังนี้

1. Managed Threat Detection (MTD)

ค้นหาภัยคุกคามที่มาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ IT ขององค์กร ก่อนนำมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายนอกอย่าง Cybersecurity Threat Intelligence เพื่อตรวจหาพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Insider Threats, Privileged Access Abuse, Data Exfiltration รวมไปถึงพฤติกรรมที่อาจละเมิดข้อบังคับขององค์กร เช่น PCI DSS, GDPR/PDPA เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการ Threat Hunting สำหรับคิดค้นหรือพัฒนาสมมติฐาน เพื่อตรวจจับและค้นหาภัยคุกคามแบบเชิงรุก (Proactive) ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning อีกด้วย 

2. Managed Detection & Response (MDR)

บริการติดตั้งและจัดการอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน โดยใช้คุณสมบัติของ Endpoint Detection & Response (EDR) บนอุปกรณ์ปลายทาง โดยทำงานร่วมกับ Threat Hunter ที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของภัยคุกคามได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงที สามารถลด Mean Time to Detect (MTTD) และ Mean Time to Response (MTTR) ลงได้ ซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดด้าน Cybersecurity ในภาพรวมดีขึ้น

Credit: solarseven/ShutterStock.com

นอกจากรูปแบบการให้บริการที่กล่าวข้างต้นแล้ว G-Able ยังมีอีกหลายโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กรได้ อาทิ

บริการ Threat Analysis

บริการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ และแจ้งเตือนบนอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และแนวโน้มที่อาจถูกโจมตีจากแฮคเกอร์ รวมถึงให้คำปรึกษาในการปรับปรุงมาตรการควบคุมบนอุปกรณ์นั้น ๆ โดยภาคธุรกิจสามารถใช้บริการ Threat Analysis ได้ และจ่ายค่าบริการตามช่วงเวลาที่ใช้งาน ซึ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร  

บริการ Vulnerability Management (VM) 

บริการค้นหาและตรวจสอบช่องโหว่ที่มีความสลับซับซ้อนของระบบเครือข่ายขององค์กร, Middleware และค้นหาช่องโหว่บนแอปพลิเคชัน รวมถึงจัดทำรายงานที่ให้รายละเอียดเชิงลึก เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบถึงปัญหาและจัดการแก้ไขกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริการ Penetration Testing 

บริการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายขององค์กร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น พร้อมให้คำแนะนำในการปิดช่องโหว่หรือจุดอ่อน ตั้งแต่การคัดเลือกและจัดเตรียมเครื่องมือ โดยลูกค้าจะตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบด้วยตนเอง หรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญของ G-Able เป็นผู้ทำให้ก็ได้เช่นกัน

G-Able เสริมเกราะป้องกันให้กับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่องค์กรของคุณแบบครบวงจร ด้วยบริการที่จะช่วยตรวจหาช่องโหว่ วางแผนป้องกัน ตรวจจับ และรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO27001 มั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง

สนใจบริการ G-Able ด้าน Cyber Security สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2NPaa9Q
หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-781-9333
Website: www.g-able.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สถิติเผย มีองค์กรน้อยกว่า 5% ที่เปิดใช้มาตรการด้าน Email Security

การหลอกลวงหรือปลอมแปลงเป็นอีเมลที่น่าเชื่อถือนั้นมีความเสียหายเป็นนัยสำคัญอย่างมาก จากสถิติเพียงไตรมาสแรกของปี 2022 ได้แตะถึงสถิติใหม่ที่มีจำนวนการโจมตีทางอีเมลกว่า 1 ล้านครั้ง ซึ่งอันที่จริงแล้วโลกนี้มีทางเลือกสำหรับการป้องกันที่เรียกว่า DMARC และ BIMI

GIGABYTE เปิดตัวเมนบอร์ดระดับองค์กรและเวิร์กสเตชันระดับเริ่มต้นเพื่อการเปิดตัว AMD Ryzen 7000 Series

GIGABYTE Technology, (TWSE: 2376) ผู้นำอุตสาหกรรมด้านเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันประสิทธิภาพสูง ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รองรับแพลตฟอร์ม AMD AM5 ใหม่ โดยเริ่มจากเมนบอร์ด GIGABYTE สองรุ่น ได้แก่ MC13-LE0 & …