CDIC 2023

เสริมเกราะป้องกันด้าน Cybersecurity แบบครบวงจรกับ G-Able

เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ในขณะเดียวกันข้อมูลที่อยู่ในระบบก็ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมย หรือถูกทำลายได้เช่นกัน ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นมีแต่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีนั้นเอง

ซึ่ง G-Able ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันดิจิทัล เข้าใจแนวคิดนี้เป็นอย่างดี และนำมาพัฒนาเป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แบบครบวงจร เสริมให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและสอดรับกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

ยกระดับการให้บริการดูแลเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย G-Able CSOC 

Cybersecurity Operation Center (CSOC) คือ ศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามหรือการโจมตีที่ซ่อนเร้นอยู่ในระบบ IT ขององค์กรแบบครบวงจร โดยจุดเด่นของ CSOC มีดังนี้ 

  • บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับลูกค้าชั้นนำและองค์กรขนาดใหญ่ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  
  • ดูแลโดยทีมวิศวกรทางด้าน IT ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
  • ครบครันด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากลในการตรวจจับและแจ้งเตือนภัย
  • G-Able CSOC ผ่านการรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001
  • ทีมงานได้รับการรับรองจากหน่วยงานเฉพาะทางด้าน Cybersecurity อาทิ CompTIA Security+, CySA+, EC-Council CEH, ECSA
  • ทุกเดือนมีการจัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์และให้คำแนะนำเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น 

โดย G-Able CSOC มีรูปแบบการให้บริการ 2 แบบ ดังนี้

1. Managed Threat Detection (MTD)

ค้นหาภัยคุกคามที่มาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ IT ขององค์กร ก่อนนำมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายนอกอย่าง Cybersecurity Threat Intelligence เพื่อตรวจหาพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Insider Threats, Privileged Access Abuse, Data Exfiltration รวมไปถึงพฤติกรรมที่อาจละเมิดข้อบังคับขององค์กร เช่น PCI DSS, GDPR/PDPA เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการ Threat Hunting สำหรับคิดค้นหรือพัฒนาสมมติฐาน เพื่อตรวจจับและค้นหาภัยคุกคามแบบเชิงรุก (Proactive) ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning อีกด้วย 

2. Managed Detection & Response (MDR)

บริการติดตั้งและจัดการอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน โดยใช้คุณสมบัติของ Endpoint Detection & Response (EDR) บนอุปกรณ์ปลายทาง โดยทำงานร่วมกับ Threat Hunter ที่มีประสบการณ์ ทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของภัยคุกคามได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงที สามารถลด Mean Time to Detect (MTTD) และ Mean Time to Response (MTTR) ลงได้ ซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดด้าน Cybersecurity ในภาพรวมดีขึ้น

Credit: solarseven/ShutterStock.com

นอกจากรูปแบบการให้บริการที่กล่าวข้างต้นแล้ว G-Able ยังมีอีกหลายโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กรได้ อาทิ

บริการ Threat Analysis

บริการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ และแจ้งเตือนบนอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และแนวโน้มที่อาจถูกโจมตีจากแฮคเกอร์ รวมถึงให้คำปรึกษาในการปรับปรุงมาตรการควบคุมบนอุปกรณ์นั้น ๆ โดยภาคธุรกิจสามารถใช้บริการ Threat Analysis ได้ และจ่ายค่าบริการตามช่วงเวลาที่ใช้งาน ซึ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร  

บริการ Vulnerability Management (VM) 

บริการค้นหาและตรวจสอบช่องโหว่ที่มีความสลับซับซ้อนของระบบเครือข่ายขององค์กร, Middleware และค้นหาช่องโหว่บนแอปพลิเคชัน รวมถึงจัดทำรายงานที่ให้รายละเอียดเชิงลึก เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบถึงปัญหาและจัดการแก้ไขกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริการ Penetration Testing 

บริการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายขององค์กร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น พร้อมให้คำแนะนำในการปิดช่องโหว่หรือจุดอ่อน ตั้งแต่การคัดเลือกและจัดเตรียมเครื่องมือ โดยลูกค้าจะตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบด้วยตนเอง หรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญของ G-Able เป็นผู้ทำให้ก็ได้เช่นกัน

G-Able เสริมเกราะป้องกันให้กับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่องค์กรของคุณแบบครบวงจร ด้วยบริการที่จะช่วยตรวจหาช่องโหว่ วางแผนป้องกัน ตรวจจับ และรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO27001 มั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง

สนใจบริการ G-Able ด้าน Cyber Security สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2NPaa9Q
หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-781-9333
Website: www.g-able.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับบริการขององค์กรอย่างมั่นใจด้วย HPE Aruba Networking SASE โดย ยิบอินซอย

HPE Aruba Networking นำเสนอ Unified SASE ที่รวมเอาความสามารถของเทคโนโลยี SD-WAN และ SSE เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความง่ายดายในการบริหารจัดการ SD-WAN, Routing, WAN Optimization ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้แบบ end-to-end เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มั่นคงปลอดภัย ลดต้นทุน และพร้อมให้บริการเสมอ

Microsoft แพตช์แก้ไขช่องโหว่เร่งด่วน 2 รายการให้ Edge, Teams และ Skype

Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ Heap Buffer Overflow 2 รายการอย่างเร่งด่วนในไลบรารีที่ผลิตภัณฑ์ของตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีรายงานพบว่าช่องโหว่ได้ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้ว