Tag Archives: juniper ap13

Juniper Networks ออก Wi-Fi 6 AP ใหม่ 4 รุ่น ตอบโจทย์การใช้งานอย่างครอบคลุม

Juniper ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเรื่องของ Access Point รุ่นใหม่ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 โดยมีให้เลือกกันเพิ่มได้ถึง 4 รุ่น

Read More »