CDIC 2023

[Guest Post] – ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีที่ใช่ ส่งมอบให้คนที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ โดยคนที่ใช่ – IBM System Provide Complete AI Platforms : Building AI Optimization Into Your Cloud Computing Infrastructure

“ไม่สำคัญว่าธุรกิจของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด AI สามารถเข้าถึงและช่วยคุณได้ในทุกธุรกิจ ให้ธุรกิจก้าวหน้าเร็วไปกว่าใคร” …ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังจะเกิดรอบตัวเรานั้น เป็นอย่างไรและมีศักยภาพในการปลดปล่อยความสามารถของข้อมูล ที่มีอยู่ในคลังข้อมูลขององค์กรคุณ ….. การประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากและต้องคำนึงถึงส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผลของ AI ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมรองรับกัน ทั้ง AI Platform , Core Server และ Shared Storage ได้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ

“เริ่มต้น AI สำหรับธุรกิจวันนี้ง่ายกว่าที่คิด ด้วยโซลูชั่นจากไอบีเอ็มสำหรับงาน AI เพื่อการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ”

ทางทีมงานบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด ได้พัฒนาแพลตฟอร์มทางด้าน AI มาแบบสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ ง่ายกับการเชื่อมต่อและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า IBM PowerAI Vision ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์งานทางด้านวิดีโอและรูปภาพ [Unstructured Data] ทางไอบีเอ็มได้พัฒนาและทดสอบ IBM PowerAI Vision เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจได้หลากหลาย และพิสูจน์ได้ว่าสามารถทำงานได้จริงกับธุรกิจจริง จากตัวอย่างผู้ใช้ทั่วโลก

IBM PowerAI Vision :

  • ช่วยลดเวลาในการ Training Model ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและรูปภาพเพื่อให้ระบบ AI เรียนรู้ โดยผู้ใช้งานทำการป้อนชุดข้อมูลวิดีโอหรือรูปภาพ ตัวอย่างที่เตรียมไว้เข้าไปในระบบ IBM PowerAI Vision ก็จะสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์แยกแยะ รูปแบบของภาพหรือวัตถุรูปทรงต่างๆ ในวิดีโอตัวอย่างได้ทันที
  • ถูกออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญของไอบีเอ็ม โดยเฉพาะบนพื้นฐานที่ว่า “Bring AI to All” หรือการนำเสนอโซลูชั่น AI ให้กับผู้ใช้องค์กรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งาน กับข้อมูลของลูกค้าได้ทันที
  • PowerAI Vision มีเครื่องมือและหน้าจอการใช้งานในรูปแบบ GUI เพื่อให้ผู้ใช้ที่เริ่มต้นใช้งานระบบของ เทคโนโลยี Deep Learning และไม่ต้องการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมหรืออัลกอริธึมทางด้าน AI ทำให้ง่าย สะดวกกับการใช้งาน
  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงในหลากหลายธุรกิจ เช่น การเงิน ธนาคาร การแพทย์ สาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิต โรงงาน งานประกันภัย ด้านความปลอดภัย งานจราจร และอื่นๆ ที่ต้องการเอาระบบ AI ไปวิเคราะห์แยกแยะให้เข้าใจรูปแบบของภาพหรือวัตถุต่างๆ
  • ทางด้าน Computer Vision ผู้ใช้สามารถใช้ PowerAI Vision เพื่อติดทำ Label รูปภาพและวิดีโอจากเครื่องมือที่มีให้ และยังสามารถใช้สอนระบบ AI จากการใช้งานกับ Train Model เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปออกไปใช้งานร่วมกับระบบภายในดาต้าเซ็นเตอร์ กับอุปกรณ์ปลายทางที่ มีการ์ดเร่งประสิทธิภาพเฉพาะที่เรียกว่า FPGA Card หรือแอพพลิเคชันบนคลาวด์ได้
  • ช่วยงานกับทาง Data Scientist ในการนำเข้าแบบจำลองที่ต้องกำหนดเอง บนพื้นฐาน Framework ของ TensorFlow เพื่อสอนหรือปรับแต่งให้ PowerAI Vision ทำงานได้ดี ทำให้ผลลัพธ์ของระบบที่ได้จะถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น
  • สนับสนุนการทำ Pre-processing ปรับแต่งข้อมูลได้ล่วงหน้า ในระหว่างการทำ Labeling of Data Sets จะทำให้ช่วยลดภาระงานและเวลาของ Data Scientist ในการทำ Training/Learning Model

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานทางด้าน AI , Machine Learning, Deep Learning ไปใช้งานจริง ให้ได้ผลลัพธ์ของระบบตามความคาดหวังไว้ …ลูกค้าควรคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกันกับระบบที่ต้องการ การประมวลผลสูง ระบบจะต้องไม่หยุดชะงักหรือติดขัด โดยทางไอบีเอ็มได้พัฒนาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ IBM POWER9 AC922 พร้อม NVIDIA GPU รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะ ให้มีช่องทางเชื่อมต่อระหว่าง CPU และ GPU ทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยี NVLink 2.0 ที่รองรับความเร็วสูงสุดถึง 300 กิกะไบต์ต่อวินาที และสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็ว มี Bandwidth ของ Memory และ I/O ที่กว้างกว่า พร้อมกับสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ All-flash Storage และซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลในกลุ่ม Spectrum Storage ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี Library และ Framework ในลักษณะ Open Standard ทางด้าน Machine Learning และ Deep Learning มาให้พร้อมใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถรองรับการประมวลผลทางด้าน Computer Vision และ AI มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการให้กับธุรกิจได้อย่างแน่นอน

ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ

  1. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำหรับการทำงานที่เสี่ยงและต้องการการดูแลผ่านกล้อง CCTV
  2. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดรนเพื่อการเฝ้าระวังสำหรับงานด้านพลังงาน ความมั่นคง และสาธารณูปโภค
  3. การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการหรือตรวจสอบกระบวนการผลิตผ่านกล้องวิดีโอหรือรูปภาพ

ส่วนของสตอเรจที่ใช้กับงาน AI [ Storage for AI ] ทางด้านการออกแบบระบบ training models ได้แนะนำเป็นระบบจัดเก็บไฟล์แบบ General parallel file systems (GPFS) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ระบบโครงสร้างของ AI รองรับการขยายตัว สามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้ มีประสิทธิภาพสูง รองรับการเชื่อมต่อกับ Storage ได้หลากหลาย อีกทั้งระบบจะต้องรองรับให้ Application ต่างๆ สามารถใช้งานเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่าย และการเชื่อมต่อกับระบบได้ดีด้วย

Storage for AI in data layer :

High-Speed shared storage for Inference processing data with IBM Flash System 9100 ,Data scaling, Save costs, Save time with IBM Spectrum Scale and Active archiving massive data with IBM Cloud Object Storage
ข้อมูลอ้างอิง AI Workflow # IDC:  https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/75/en/75016775usen/systems-hardware-ibm-spectrum-computing-analyst-paper-or-report-75016775usen-20180618.pdf

IBM Flashsystem 9100 : สตอเรจคุณภาพระดับรางวัลเป็นเทคโนโลยีของ IBM ที่ได้รับสิทธิบัตรเพียงเจ้าเดียว จุดเด่นนั้นประกอบด้วยส่วนของ Flash Core Module [FCM] ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว ความปลอดภัยของข้อมูลในการป้องกันข้อมูลถึง 2 เลเยอร์ เรียกว่า 2D-Dimensional RAID Protection เพิ่มความเร็วได้มากขึ้นอีก โดยใช้งานผ่าน NVMe Technology รองรับการเชื่อมต่อไปยังระบบ Cloud ต่างได้ และเชื่อมต่อภายในระบบกับ IBM Spectrum Scale เป็น Storage Tier0/1 ให้ความเร็วสูงสุดกับระบบ File Share Storage ได้ ช่วยรองรับงาน Job scheduler และ workload ที่มีจำนวนมากต้องการ การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วอย่างเช่น ระบบของ AI หรือ Learning models ต่างๆ

Data Scaling and active archiving for massive data :

เมื่อข้อมูลมีจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ในการระบบ AI และ Learning models ต่างๆ นั้น ทุกๆครั้งที่เกิด process ของ Inference data ข้อมูลทั้งหมดจะถูกวนจัดเก็บใหม่ในทุกๆครั้ง ตามความถี่ ข้อมูลจะถูกสะสมไปเรื่อยๆ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาประกอบกันทำซ้ำๆ เรียกว่า Training process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการประมวลผลของ AI และ Learning model …เมื่อข้อมูลมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม process ของระบบที่ออกแบบไว้ และยังต้องรวมถึงข้อมูลใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนั้น…จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาพื้นที่จัดเก็บมารองรับการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและปริมาณมาก เพราะฉะนั้นระบบการจัดเก็บต้องยืดหยุ่น รวดเร็ว หลากหลาย รองรับกระบวนการดังกล่าว

IBM Spectrum Scale [Software Defined Storage for Files solution] เป็นระบบจัดเก็บไฟล์แบบ general parallel file systems (GPFS) ออกแบบเพื่องานจัดเก็บไฟล์จำนวนมากโดยเฉพาะ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยรองรับให้ระบบโครงสร้างของ AI ที่มีการขยายตัวที่เร็ว และสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่กว่าพันล้าน Petabytes ได้ด้วยประสิทธิภาพ ความเร็วในระดับหลายร้อย GB ต่อวินาที

โดยมีการจัดการระบบการจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดผ่าน Global Name Space จึงสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ Storage ได้หลากหลายทั้งแบบ Flash, SSD, Disk, Tape, Object Storage, Cloud ภายใน system เดียวกัน ทำให้ง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลลง เพราะภายใน Spectrum Scale สามารถตั้งค่ากำหนด Policy ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยัง Storage ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ เรียกว่า “Information Lifecycle Management (ILM) policies” ยังมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลของ Metadata ในระดับล้านไฟล์ ได้ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที และระบบที่ใช้งานผ่าน IBM Spectrum Scale นี้รองรับ Application ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้หลากหลายทั้งแบบ Shared Native, NFS, SMB, POXIS, Compute Farm, OpenStack [Cinder,Swift, S3, Glance] และเชื่อมต่อกับ Apache Hadoop เพื่อนำไปใช้งานประมวลผล Big Data Analytics , Cloud system ,AI และ Training/Learning models ได้อีกด้วย

IBM Cloud Object Storage [ICOS] : Active archiving massive data for AI technology

Object-based storage จะแตกต่างกับรูปแบบการเก็บแบบ File หรือ Block Storage ที่จะแบ่งข้อมูลเป็นบล็อกหรือ sector ย่อยๆ Object Storage มีจุดเด่นคือราคาต่อหน่วยนั้นราคาไม่สูง สามารถขยายปริมาณการเก็บได้ (Scalable) ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลใน Object Storage แต่ละชุดจะมีขนาดไม่จำกัดและจะมี ID สำหรับแต่ละ Object ซึ่งโดยทั่วไปสามารถจะดึงข้อมูลได้ผ่าน APIs / Web Services ต่างๆ อีกหนึ่งจุดเด่นของ Object Storage คือจะมีราคาต่อหน่วยถูกกว่า Hadoop HDFS เนื่องจาก Hadoop HDFS จะต้องเก็บข้อมูลซ้ำถึง 3 ชุดทำให้จะต้องใช้ขนาดของ Storage มากกว่า Object Storage มาก การเก็บแบบ Object จึงเหมาะกับการเก็บข้อมูลจำนวนมากและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บที่ปลอดภัย คุ้มค่ากับการลงทุน ….

“ ดังนั้นข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ AI และ Training/Learning models ที่จะต้องถูกจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์นั้น IBM Cloud Object Storage สามารถปลดล็อกการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้ โดยเทคโนโลยีที่ออกแบบมารองรับข้อมูลมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในระบบ AI และ Training/Learning models ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัย มากกว่า Hadoop HDFS ในหลายๆด้านเป็นอย่างมาก ส่วนของฟังก์ชั่นต่างๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่
[IBM Object Storage for AI] Click here >>> https://www.ibm.com/cloud/object-storage/ai-big-data-analytics

สรุปบทความ…

ทางบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI และ Cognitive Systems สามารถช่วยให้คุณวาง โครงสร้างและเลือกโซลูชั่นทางด้าน AI ได้อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร มีโซลูชั่นและแพลตฟอร์มทางด้าน AI ทั้งส่วน Core-Servers อย่าง Power System Hardware และ AI Platform อย่าง Power AI Vision และร่วมกับส่วนของ Shared Storage ช่วยเพิ่มความเร็วกับ Flash Storage , เพิ่มความยืดหยุ่น รองรับปริมาณและความหลากหลาย อย่าง Spectrum Scale + Object Storage ในการใช้งานกับระบบอัจฉริยะ AI ที่ใช้งานร่วมกับ IBM มาบอกต่อถึงความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ทางไอบีเอ็ม สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ แนะนำ โซลูชั่นทางด้าน AI ให้กับผู้สนใจ นำไปปรับใช้งาน ได้ตรงตามลักษณะของแต่ละธุรกิจได้….ให้ธุรกิจคุณก้าวเร็วไปกว่าใครอย่างที่คาดหวังไว้

Inbox สอบถามเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/IBMThailand/
ข้อมูลเพิ่มเติม IBM AI Solution : https://www.ibm.com/it-infrastructure/solutions/ai
Power AI: https://www.ibm.com/us-en/marketplace/deep-learning-platform
Data Storage Solutions : https://www.ibm.com/it-infrastructure/storage


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Apple ออกแพตช์ฉุกเฉินอุดช่องโหว่ Zero-Day บน iOS และ iPadOS

Apple ออกแพตช์ฉุกเฉินอุดช่องโหว่ Zero-Day บน iOS และ iPadOS

Intel ประกาศแยกบริษัทลูก สำหรับ Programmable Chip โดยเฉพาะ

Intel ประกาศแยกบริษัทลูก สำหรับ Programmable Chip โดยเฉพาะ พักแผน IPO เอาไว้ก่อน