Docker ลบ 17 Docker Image ที่ตรวจพบว่ามี Backdoor ออกจาก Docker Hub

ทีมพัฒนา Docker ได้ทำการลบ Docker Container Image 17 รายการออกไปจาก Docker Hub หลังตรวจพบว่า Image เหล่านี้มีการฝัง Backdoor เอาไว้ เพื่อใช้ในการติดตั้ง Reverse Shell และ Cryptocurrency Miner ในระบบของเหยื่อที่โหลดไปใช้ในช่วงปีที่ผ่านมา

 

Credit: Kromtech

 

Docker Image เหล่านี้ถูกอัปโหลดขึ้นไปบน Docker Hub Repository และถูกนำเสนอในฐานะของ Docker Image ที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดายและสำเร็จรูปเพื่อรองรับบริการต่างๆ โดยใน 17 Container Image ที่ถูกลบออกจาก Docker Hub ในครั้งนี้ ล้วนเป็น Image ที่ถูกอัปโหลดโดยบุคคลหรือกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้นภายใต้ชื่อ docker123321 และบาง Package นั้นก็มีผู้ใช้งานทำการโหลดไปติดตั้งใช้งานแล้วเกินกว่า 1 ล้านครั้ง ในขณะที่บาง Package ก็ถูกโหลดไปติดตั้งแล้วหลายแสนครั้ง

เหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2017 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้งานพบพฤติกรรมผิดปกติเกิดขึ้นใน Cloud Server ของตนที่ใช้งาน Docker และ Kubernetes พร้อมรายงานประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้พัฒนาทราบ ในขณะที่เหล่าบริษัททางด้าน Security เองก็ได้เผยแพร่รายงานความผิดปกติที่ตนเองพบ และสื่อต่างๆ ก็นำเสนอประเด็นดังกล่าว จนในที่สุด Fortinet และ Kromtech นั้นก็ได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมด จนสามารถสาวมาถึง Account ที่มีชื่อว่า docker123321 นี้ได้

อย่างไรก็ดีถึงแม้จะทราบแล้วว่าต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากที่ใด และผู้ที่เป็นเหยื่อจะเลิกใช้ Image เหล่านั้นไปแล้ว แต่ระบบของเหยื่อเหล่านั้นก็อาจถูกเจาะและติดตั้งเครื่องมือต่างๆ สำหรับการโจมตีต่อเนื่องในภายหลังเอาไว้แล้วก็เป็นได้ ดังนั้นวิธีการที่ทาง Kromtech แนะนำก็คือการล้างระบบเดิมทิ้งและติดตั้งใหม่ทั้งหมดเพื่อความมั่นใจ

สำหรับรายงานฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ https://www.fortinet.com/blog/threat-research/yet-another-crypto-mining-botnet.html และ https://kromtech.com/blog/security-center/cryptojacking-invades-cloud-how-modern-containerization-trend-is-exploited-by-attackers ครับ

 

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/17-backdoored-docker-images-removed-from-docker-hub/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ตั้งค่า Apache Web Server ไม่ปลอดภัย ข้อมูลชาวบราซิลกว่า 120 ล้านคนรั่วสู่สาธารณะ

เมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา นักวิจัยจาก InfoArmor ได้ค้นพบถึงกรณีข้อมูลเลขระบุตัวตนของชาวบราซิลกว่า 120 ล้านคนได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะจากการตั้งค่า Apache Web Server ที่ไม่ดี นับเป็นข้อมูลของประชาชนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของบราซิลเลยทีเดียว

Azure ประกาศฟีเจอร์ Monitor Container เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

Azure ได้ประกาศให้ฟีเจอร์ติดตามสถานะและประสิทธิภาพการใช้งานของ Kubernetes Cluster ให้เข้าสู่สภาวะพร้อมใช้งานแล้ว ทำให้ผู้ใช้งานจะสามารถตรวจสอบการทำงานของ Container ที่ใช้งานได้จากหน้าจอส่วนกลางของ Azure โดยไม่ต้องไปล็อกอินที่ตัว Container หรือพึ่งพาเครื่องมืออื่น