AWS เปิด API สำหรับทำ Kernel Panic เพื่อตรวจสอบ EC2 ที่ไม่ตอบสนอง

AWS ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ EC2 ที่ไม่ตอบสนองได้ด้วย API ที่จะส่ง non-maskable interrupt (NMI) ไปยัง OS เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการ Kernel Panic ให้ได้ข้อมูลที่ใช้ Diagnose กลับมา

Credit: AWS

non-maskable interrupt เป็น Hardware Interrupt ที่ไม่สามารถละเลยได้เพื่อให้ระบบรู้ว่ามีอาการบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วต้องเข้าไปทำที่หน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ Kernel Panic คือมาตรการตอบสนองด้านความมั่นคงปลอดภัยของ OS ต่อความผิดพลาดร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของระบบ เช่น จอฟ้าใน Windows

AWS ได้ออก API ‘EC2:SendDiagnosticInterrupt’ เพื่อทำให้เกิดสัญญาณ interrupt ไปยัง EC2 instance และทำให้ Hypervisor ของ instance ส่ง NMI ไปยัง OS อีกทีหนึ่ง ทั้งนี้ OS ก็จะตอบสนองต่างกันไปตามการตั้งค่าซึ่งโดยทั่วไปก็จะเกิด Kernel Panic ที่จะตอบสนองตาม OS อีกเหมือนกัน เช่น อาจสร้างไฟล์ออกมาให้ Debug ปัญหาต่อ (ใช้โปรแกรม WinDbg บน Windows หรือ Crash บน Linux) ข้อดีคือผู้ใช้งาน AWS จะสามารถใช้ IAM Policy เพื่อกำหนดสิทธิ์ของการใช้ API นี้ได้ด้วย

โดย API สามารถใช้ได้แล้วฟรีๆ ในทุก Regions กับ EC2 instance ที่ใช้ AWS Nitro ทุกรุ่นยกเว้น ARM คือ C5, C5d, C5n, i3.metal, I3en, M5, M5a, M5ad, M5d, p3dn.24xlarge, R5, R5a, R5ad, R5d, T3, T3a และ Z1d ผู้สนใจสามารถติดตามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา :  https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-trigger-a-kernel-panic-to-diagnose-unresponsive-ec2-instances/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Zoom มีกำไรสูงกว่าที่คาดการณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565

สถานการณ์ COVID-19 ช่วยเพิ่มปริมาณงานให้ Zoom มากขึ้นกว่าที่เคยเป็น ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น 15% จากการซื้อขายระยะยาว ผลพวงมาจากการเดิมพันเพื่อความอยู่รอดในระดับองค์กรด้วยรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Working ที่ขับเคลื่อนบน Zoom Video Communications

[Guest Post] Cloud HM พร้อมดูแลทั้งระบบ Cloud, OS และ App ของคุณแล้ววันนี้ ด้วยบริการ Anywhere Managed Services

Cloud HM ผู้เชี่ยวชาญด้าน Multi Cloud และเป็น 1 ใน Top 3 ของผู้ให้บริการ Cloud ในประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัวบริการ Anywhere …