Tag Archives: ์North Bangkok University

ฟอร์ติเน็ต ลงนามร่วมม.นอร์ทกรุงเทพ ส่งมอบ Labs ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ สนับสนุนการเรียนการสอนสร้างกำลังพลรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์แบบเข้มข้น [Guest Post]

ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ในการส่งมอบ Labs การเรียนรู้ด้านการป้องกันภัยบนไซเบอร์ (Security Academy Program) เพื่อการเรียนการสอนโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมแต่งตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นพันธมิตรทางวิชาการในโครงการ Academic Partner Program ของสถาบัน Fortinet Training Institute ด้วยจุดมุ่งหมายในการผลิตกำลังพลคนรุ่นใหม่ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

Read More »