Breaking News

TechTalk Webinar: รวมเทคนิคการลดหย่อนภาษีสำหรับชาว IT

TechTalkThai Training ขอเรียนเชิญชาว IT และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “รวมเทคนิคการลดหย่อนภาษีสำหรับชาว IT” โดยคุณพูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล AFPT™, ChLP, FChFP ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน พร้อมเรียนรู้โครงสร้างภาษีและวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม รวมไปถึงตอบคำถามภาษีที่ผู้มีรายได้ทุกคนสงสัย ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 ผ่านช่องทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »