Tag Archives: พรบ คอมพิวเตอร์

Softnix Logger ตัวจัดเก็บ Log ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ 2560

พรบ. คอมพิวเตอร์ฉบับ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ให้บริการการเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อถือเป็นกฏหมายฉบับหนึ่งประชาชนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะถือเป็นหน้าที่และมีบทปรับอีกด้วย อนึ่งเป็นโอกาสอันดีของทางทีมงาน TechTalkThai ที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงาน Softnix เราจึงได้ศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ Softnix Logger ว่าสามารถตอบโจทย์ พรบ. 2560 ได้อย่างไร อ้างอิงตามข้อกฏหมายและมาตรฐานจาก Nectec พร้อมๆ กัน

Read More »

Sponsored Webinar: แนวทางการจัดเก็บ Logs ตามพรบ 2560 พร้อมต่อยอดด้วย Big Data Analytics โดย Softnix

TechTalkThai ร่วมกับ Softnix ขอเรียนเชิญเหล่าผู้ดูแลระบบขององค์กรทุกท่านและผู้ที่กำลังพิจารณาเลือกใช้ระบบ SIEM และ Log Management ภายในองค์กร เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “อัปเดทแนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บ Logs ตาม พรบ 2560 และการต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยี Big Data Log Analytics พร้อมรับชม Demo Softnix Data Platform for Log Analytics โดย Softnix” เพื่อรู้จักกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Logs เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อกฎหมาย พร้อมประยุกต์การนำเทคโนโลยี Big Data Analytics มาใช้ร่วมกับข้อมูล Logs ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ เพิ่มเติม ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

ACER ออกโปรโมชัน ACER SAFE3.0 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ Log สำหรับ Startup และ SMB

ACER ประเทศไทย ผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรชื่อดัง ออกโปรโมชันใหม่สำหรับ ACER SAFE3.0 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ Log แบบรวมศูนย์ สำหรับบริษัท Startup และ SMB โดยเฉพาะ ชูจุดเด่นด้านความง่ายของการบริหารจัดการ รองรับการเก็บ Log จากอุปกรณ์และระบบงานที่หลากหลาย และแสดงผลผ่านหน้าเว็บในรูปแบบที่เข้าใจง่ายได้ ช่วยให้บริษัทหรือหน่วยงานที่มีบุคลากรด้าน IT จำกัดก็สามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวล

Read More »

TechTalk Webinar: สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Admin และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Info Sec ทุกท่านเข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปี 2560 พร้อมแนะนำวิธีเก็บ Log อย่างถูกต้อง” โดย ACIS/Cybertron วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017 ผ่านทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »