รู้จักกับ Stormshield ผู้พัฒนาโซลูชัน Cybersecurity ครบวงจรจากยุโรป ที่มีทั้ง Firewall, Endpoint Security และ Data Security ให้เลือกใช้งาน

การปกป้องระบบ IT และข้อมูลสำคัญของธุรกิจองค์กรที่ดีนั้น จำเป็นจะต้องมีโซลูชันที่มีความสามารถหลากหลาย ครอบคลุมได้ทุกโจทย์การใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือที่สูง

ในบทความนี้ทีมงาน TechTalkThai จะขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Stormshield ผู้พัฒนาโซลูชันด้าน Cybersecurity สัญชาติยุโรปที่กำลังเริ่มเข้ามาทำตลาดในไทย โดยมี BizSecure คอยทำหน้าที่สนับสนุนทั้งการขายและประเด็นทางด้านเทคนิค รวมถึงยังมีลูกค้าแล้วหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับธุรกิจทุกขนาดที่กำลังมองหาโซลูชัน Network Security, Endpoint Security และ Data Security กันอยู่ครับ

Stormshield: ผู้นำด้านโซลูชัน Cybersecurity จากยุโรป ที่กำลังเติบโตก้าวสู่ระดับโลก

Stormshield นั้นคือผู้พัฒนาโซลูชัน Cybersecurity สัญชาติฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นจากการที่ Airbus CyberSecurity ได้เข้าซื้อกิจการของ Netasq และ Arkoon ซึ่งเป็นบริษัททางด้าน Cybersecurity ที่มีอายุกว่า 20 ปีมารวมเป็นธุรกิจเดียวกันภายใต้ชื่อของ Stormshield เมื่อปี 2012

จุดเด่นของ Stormshield นั้นก็คือการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Cybersecurity สัญชาติยุโรปที่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ นั้นผ่านมาตรฐานตามกฎหมายที่มีความเข้มงวดในประเทศยุโรปมาอย่างครบถ้วน รวมถึงยังมีโซลูชันที่ครอบคลุมทั้ง Network Security, Endpoint Security และ Data Security ทำให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรได้อย่างหลากหลาย

ปัจจุบัน Stormshield ได้เริ่มถูกใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ, โรงพยาบาล, หน่วยงานด้านความมั่นคง และธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางภายในประเทศไทยแล้ว

โซลูชันของ Stormshield จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่

1. Stormshield Network Security

โซลูชัน UTM Firewall และ Next Generation Firewall ของ Stormshield นี้ มีตั้งแต่รุ่นเล็กที่รองรับ Firewall Throughput เริ่มต้นที่ 1Gbps ไปจนถึงรุ่นใหญ่ที่รองรับ Firewall Throughput ได้สูงถึง 170Gbps และยังมีรุ่น Industrial Grade สำหรับใช้งานภายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีฝุ่นได้ พร้อมเทคโนโลยีการตรวจจับและยับยั้งภัยคุกคามได้ทั้งในแบบของ IT และ OT ทำให้โซลูชัน Stormshield Network Security นี้สามารถถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในธุรกิจองค์กรทุกขนาด โดยมีความสามารถที่โดดเด่นดังนี้

  • Real-time Protection สามารถทำ Network segmentation, Intrusion prevention system (IPS), Intrusion detection system (IDS), High availability และ Cloud based sandboxing ได้ โดยมีการปกป้อง Firmware ภายในตัวอุปกรณ์เป็นอย่างดี
  • Control & Monitoring สามารถทำ URL filtering, Content filtering, Geolocation of IPs, Detection of vulnerabilities และ Application control ได้
  • Secure Communications สามารถทำ Site-to-Site VPN, IPSec VPN และ SSL VPN ได้

สาเหตุที่ทำให้โซลูชัน Firewall ของ Stormshield ได้รับความนิยมก็เป็นเพราะเทคโนโลยี Deep Packet Inspection (DPI) เฉพาะของ Stormshield ที่เป็นแบบ Stateful สามารถตรวจจับภัยคุกคามแบบ Zero-Day ได้ด้วยการทำ Context-based Analysis และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการสื่อสารในแต่ละ Protocol ได้ ทำให้การโจมตีบางส่วนที่อาศัยช่องโหว่ของ Protocol นั้นๆ ไม่สามารถใช้โจมตีได้สำเร็จ

อีกหนึ่งจุดสำคัญที่เหล่าธุรกิจองค์กรให้ความสำคัญก็คือความสามารถ Vulnerability Manager ที่ Stormshield นั้นสามารถทำการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำการแก้ไขอุดช่องโหว่เหล่านั้นได้อยู่ตลอด ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโซลูชัน Vulnerability Management เพิ่มเติม

ส่วน Industrial-Grade Firewall เองนั้นก็ได้รับความนิยมให้กลุ่มธุรกิจทางด้านโรงงาน, พลังงาน และอุตสาหกรรมหนัก รวมถึงในระยะหลังเองก็ได้ความสนใจจากการนำไปใช้งานในโครงการด้าน Smart Building และ Smart City เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดให้กับอุปกรณ์ IoT และ Edge ในหลากหลายรูปแบบ

Stormshield Network Security นี้ผ่านมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หลากหลาย ทำให้กลายเป็นหนึ่งในโซลูชันหลักที่ถูกใช้งานในยุโรปที่มีความเข้มงวดด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุมมาตรฐานเหล่านี้

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stormshield Network Security สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.stormshield.com/products-services/products/network-security/

2. Stormshield Endpoint Security

เพื่อปกป้องผู้ใช้งานและอุปกรณ์ที่พนักงานหรือผู้บริหารใช้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ Stormshield จึงได้ทำการพัฒนาโซลูชัน Endpoint Security ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ด้วยจุดเด่นดังนี้

  • ผสานเทคโนโลยี EPP (Endpoint Protection Platform) และ EDR (Endpoint Detection & Response) เข้าด้วยกัน ตรวจจับ Zero-day ได้ด้วยการทำ Signatureless Protection ทำให้ติดตั้งใช้งานได้ง่ายและปกป้องผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม
  • ควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบอัตโนมัติด้วยการใช้ Behavioral Protection ที่ตรวจจับเหตุการณ์และการโจมตีแบบ Buffer overflow, Pivilege escalation, Process hollowing, Heap spraying, Application hooking, Token stealing และ Keylogging ได้ ร่วมกับ Device Control ที่ควบคุม Network, Disk Access, USB, Execution และ Firewall ในแต่ละอุปกรณ์ได้ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนด Security Policy ที่ต้องการและบังคับใช้ได้ทันที
  • โซลูชันมีความมั่นคงปลอดภัยภายในตัวเองสูง ยากต่อการถูกโจมตี และยังมีความสามารถในการทำ Self-Protection / Self-Repairing เพื่อเพิ่มความทนทานในการทำงาน
  • รองรับการใช้งานได้กับทั้งอุปกรณ์ Endpoint ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7/8.1/10 และ Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2/2012 R2/ 2016/2019
  • สามารถบริหารจัดการระบบทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stormshield Endpoint Security สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.stormshield.com/products-services/products/endpoint-protection/

3. Stormshield Data Security

Stormshield สามารถตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรที่ต้องการปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอกได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลภายในโซลูชัน Stormshield Data Security ที่รองรับการใช้งานทั้งภายในองค์กร, บน Cloud และบนอุปกรณ์ Mobile ที่พนักงานหรือผู้บริหารใช้ทำงาน

Stormshield Data Security จะใช้การทำ End-to-End Encryption เพื่อให้การรับส่งข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง ในขณะที่ยังสามารถติดตามได้ว่าข้อมูลถูกเข้าถึงหรือใช้งานอย่างไร และถ้าหากข้อมูลรั่วไหนนั้นน่าจะเกิดจากปัจจัยใด พร้อมหน้าจอบริหารจัดการจากศูนย์กลางที่ทำให้การกำหนดนโยบายด้านการปกป้องข้อมูลและสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลในองค์กรเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stormshield Data Security สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.stormshield.com/products-services/products/data-protection/

สนใจ Stormshield ติดต่อทีมงาน Bizsecure ได้ทันที

สำหรับธุรกิจองค์กรใดที่สนใจโซลูชันของ Stormshield สามารถติดต่อทีมงาน Bizsecure ได้ทันทีที่คุณ Preeyanan (คุณเอ็ม) 061-542-9665 preeyanan@bizsecure-apac.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Bizsecure ได้ที่ https://bizsecure-apac.com/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Data Quality Governance สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจองค์กรที่มีกลยุทธ์ด้าน Data และ AI จึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ทุกวันนี้เหล่าผู้นำฝ่ายวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลในธุรกิจองค์กรนั้นต่างให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้าน Cloud, AI Analytics, Digital Customer Experience และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้หลายองค์กรนั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลหรือการทำ Data Quality Governance ตามไปด้วย เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญให้โครงการด้าน …

Samsung Knox Suite :โซลูชันสำหรับความปลอดภัย และความคล่องตัวการจัดการอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ขององค์กร ตอบโจทย์ Enterprise Mobility แบบ All-in-One

การใช้ Smartphone หรือ Tablet ในภาคธุรกิจองค์กรนั้นกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดียิ่งกว่า PC ในงานที่ต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา, การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างทันท่วงที ไปจนถึงการใช้ความสามารถของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่ง, โรงงาน, การแพทย์, …