ผลวิจัยชี้ ตลาดองค์กรลงทุนกับ IT Infrastructure ปี 2018 ถึง 4 ล้านล้านบาท Cisco ยังเป็นผู้นำ

Synergy Research ได้ออกมาเผยถึงผลการสำรวจข้อมูลการลงทุนในระบบ IT Infrastructure ของธุรกิจองค์กรในปี 2018 ว่ามีรายรับรวมสูงถึง 125,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 4 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2017 ถึง 13% โดย Cisco ยังคงเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดนี้

Credit: Synergy Research Group

การสำรวจนี้ได้แบ่งเทคโนโลยีออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ Data Center Servers, Switches & Routers, Collaboration: Hosted & Cloud, Collaboration On-Prem, Network Security และ WLAN ซึ่งทุกหมวดหมู่นั้นมีการเติบโตยกเว้น Collaboration: On-Prem

Data Center Servers ถือเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งใหญ่ที่สุดและยังมีการเติบโตสูงสุดด้วย ในขณะที่อันดับส่วนแบ่งตลาดสูงสุดรองลงมานั้นคือ Switches & Routers แต่การเติบโตสูงสุดรองลงมากลับเป็น Collaboration: Hostes & Cloud ส่วนการเติบโตของตลาด WLAN และ Network Security เองก็น่าสนใจไม่น้อย

Cisco นั้นยังคงเป็นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเหมือนกับปี 2017 โดยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 23% และเป็นผู้นำตลาดในหลายหมวดหมู่ยกเว้น Server ตามมาด้วย HPE ที่มีส่วนแบ่งตลาดรวม 11%

ทาง Synergy Research ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดเติบโตในปี 2018 ที่ผ่านมานี้คือการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการ Public Cloud และการลงทุนในระบบ Private Cloud ขององค์กร ในขณะที่แนวโน้มการลงทุนด้านระบบ Collaboration ที่ย้ายจาก On-Premises มาสู่ Cloud เองก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจ และเชื่อว่าโดยรวมแล้วตลาด IT Infrastructure นี้จะยังคงเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ในอีก 5 ปีนับถัดจากนี้

ที่มา: https://www.srgresearch.com/articles/enterprise-it-infrastructure-spending-jumped-13-2018-cisco-maintains-big-lead


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

VMware แจกฟรี E-Book เรื่อง Next-Gen Virtualization for Dummies เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

VMware ได้ออก E-Book ฉบับสั้นในหัวข้อ Next-Gen Virtualization for Dummies เพื่อให้ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Virtualization ได้ศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีๆ ซึ่งเนื้อหานั้นจะเริ่มตั้งแต่การแนะนำเทคโนโลยี Virtualization ระดับพื้นฐาน …

VMware จัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสิงคโปร์

VMware ได้จับมือกับ Association for Persons with Special Needs หรือ APSN เพื่อจัดงาน Hackathon นำเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาของสิงคโปร์ได้มีโอกาสทางสังคมให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญสู่แนวทางการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง