Breaking News

[Guest Post] ISS Consulting ร่วมลงนาม MOU กับ SPU เพื่อส่งเสริมการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณวิศิษฐ์ วิระยากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 11 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฎิบัติในสถานประกอบการจริง และมีทักษะฝืมือเพื่อพัฒนาและต่อยอดไปใช้ในการทำงานจริงได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศต่อไป

ในความร่วมมือครั้งนี้ ISS Consulting จะนำทีมวิทยากรเข้าไปถ่ายทอดความรู้ด้านระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) พร้อมนำเทคโนโลยีจาก SAP ให้ผู้เรียนได้นำไปเรียนรู้และทดลองใช้งาน รวมถึงยังมีการต่อยอดโครงการนี้ด้วยการรับนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปฝึกงานต่อเพื่อให้สามารถต่อยอดในสายงานด้านระบบ Business Application ในธุรกิจองค์กรได้ สร้างโอกาสให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถเริ่มต้นการทำงานในสายงานด้านนี้ในอนาคตร่วมกับ ISS Consulting และอุตสาหกรรม IT สืบต่อไปAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

IMC เปิดอบรม 3 หลักสูตร Big Data, Digital Transformation และ Data Science เริ่มเดือนกันยายนนี้

IMC Institute เปิดรับลงทะเบียน 3 หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการด้าน IT ได้แก่ Big Data Certification, Digital Transformation for Management และ …

[Guest Post] AI Solution จาก IBM

จากปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ อาจจะทำให้องค์กรหรือหลายๆโรงงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆที่เสียโอกาสทางรายได้ ทาง IBM จึงได้เสนอช่องทางการแก้ปัญหาด้วยการนำ AI Solution ด้าน Quality Inspection ที่ชื่อว่า Solution IBM Visual Insights มาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ช่วยให้หาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น