CDIC 2023

Pure1: AIOps platform ผู้ช่วยมือหนึ่งของ Pure Storage [Guest Post]

PURE1 : AIOps platform ผู้ช่วยมือหนึ่งเรื่อง Storage

ปัจจุบันข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์และออฟไลน์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมหาศาล เป็นข้อมูลในทุกรูปแบบทั้งที่เป็นแบบ Structure data และ Unstructure data ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ การบริหารจัดการ Storage ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ข้อมูลที่จัดเก็บ มีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บ และเพิ่ม Performance ให้กับการทำงานของ Storage อีกด้วย

Pure1 ซึ่งเป็น AIOps platform ที่ออกแบบมาเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการ Pure Storage ที่มีความสามารถครบครันในเรื่องของการจัดการ Storage แบบมืออาชีพ และมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้ง Component ใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีค่า License สำหรับการใช้งานทุก feature ซึ่ง Pure1 จะช่วยให้ IT สามารถบริหารจัดการจากที่ใดก็ได้ผ่านระบบออนไลน์บนหน้าจอเดียว ผ่าน web browser หรือ smart phone และยังสามารถ Monitor สถานะได้แบบ full-stack ด้วย AIOps เพื่อช่วยสนับสนุนและวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้า (predictive analysis and support) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ใน Pure1

Pure1 : Manage เฝ้าดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ storage ทุกเครื่องในองค์กรของท่าน

Pure1 เป็น cloud-based แพลตฟอร์มที่บริหารจัดการ Storage และสนับสนุนใน 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้

 • Manage : เฝ้าดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของ storage ทุกเครื่องในองค์กรของท่าน
 • Knowledge Base : เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ Pure Storage อาทิ บทความ, คู่มือการใช้งาน และเอกสารอื่นๆ ของ FlashArray, FlashBlade รวมถึงโซลูชันต่างๆ
 • Community : ชุมชนสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม, ซักถาม และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
 • CVE Database : จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลช่องโหว่ความปลอดภัย เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ (Common Vulnerabilities and Exposures – CVE’s) รวมถึงแจ้งผลกระทบที่อาจจะมีต่อซอฟต์แวร์ของ Storage ที่เรียกว่า Purity ในแต่ละ releases

ลูกค้าของ Pure Storage สามารถเข้าใช้งาน Pure1 ได้โดยตรงจาก web browser ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC , Notebook หรือ อุปกรณ์มือถือ เนื่องจาก Pure1 เป็น cloud-based ผู้ใช้งานจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดตั้ง Pure1 และไม่ต้องดูแลหรืออัพเกรด Pure1 รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Pure1 ซึ่งจะมีทีมงานของ Pure Storage คอยจัดการให้เอง

PURE1 : Manage

เป็นหน้าต่างแรกเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ Pure1 โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูต่างๆ ได้ดังนี้

 • Overview : สำหรับดูบทสรุปหรือภาพรวมของการเฝ้าดูและติดตามข้อมูลของ FlashArray และ FlashBlade ที่เกี่ยวกับการใช้งาน, การประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการบีบอัดและลดความซ้ำซ้อน, ค่าประสิทธิภาพการทำงาน, replication และสถานะความพร้อมในการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย ซึ่งรวมไปถึง Ransomware ด้วย
 • Marketplace : มีเมนูย่อยสำหรับการเลือกซื้อและสถานะการสั่งซื้อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะ cloud และ as-a-Service
 • Fleet : มีเมนูย่อยสำหรับการเฝ้าดูติดตามสถานะของ array, รายละเอียดของการแจ้งเตือนความผิดปกติ, วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการทำงาน, การจัดการเกี่ยวกับ subscriptions ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท as-a-Service, การแสดงข้อมูลของสภาพแวดล้อมเสมือนที่ใช้ VMware ซึ่งรวมถึง I/O path จากแต่ละ VM ไปจนถึง FlashArray ในรูปแบบกราฟฟิก
 • Analytics : มีเมนูย่อยสำหรับแสดงข้อมูลของ latency/IOPS/Bandwidth, การวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้ capacity ในปัจจุบันและอดีต แล้วนำมาคาดการณ์ผลกระทบต่อ array แต่ละ array ในด้านระยะเวลาที่สามารถรองรับความจุและความสามารถถรองรับ workload, การจัดทำรายงานแสดงข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถตั้งเวลาการจัดทำรายงานเป็น รายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนได้
 • Protection : มีเมนูย่อยสำหรับดูข้อมูล, กิจกรรมและสถานะของ replication, snapshots ทั้งหมดของ array, pods, file systems
 • Messages : มีเมนูย่อยสำหรับดูข้อมูลการแจ้งเตือนความผิดปกติ, ประวัติการใช้งาน array, ประวัติผู้ใช้งานและ REST API ที่เข้าถึง array
 • Support : สำหรับบริหารจัดการเคสและแจ้งปัญหา เช่น การเปิดเคสและแจ้งปัญหา, ติดตามสถานะของเคสและปัญหา, ยกระดับความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา, การติดต่อกับทีมสนับสนุนของ Pure Storage และ การนัดหมายเพื่ออัพเกรดซอร์ฟแวร์ Purity

Pure1 Manage – Planning Page

ลูกค้าสามารถใช้ Planning Page เพื่อวางแผนการใช้งาน storage ในอนาคตจากการใช้งานปัจจุบันหรือจำลองการเพิ่มปริมาณงาน (workload) หรือจำลองการอัพเกรดฮาร์ดแวร์ (Hardware Simulations) โดย Pure1 จะคาดการณ์ความสามารถในการรองรับงาน และ ความจุ (Capacity)  ให้อย่างรวดเร็ว

การแสดงกราฟข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาและประมาณการในอนาคตของเปอร์เซ็นต์โหลดและความจุ

กราฟจะแสดงข้อมูลเปอร์เซ็นต์โหลดและข้อมูลความจุ โดยข้อมูลแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นแนวตั้งสีเทา ด้านซ้ายของเส้นสีเทาแสดงกราฟข้อมูลในอดีตและด้านขวาแสดงข้อมูลที่คาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้โดยเลือก array ที่สนใจ แล้วเลือก load/capacity matric และ ช่วงเวลาคาดการณ์เป็น 1, 3, 6 เดือน หรือ 1ปี

การจำลองอัพเกรดฮาร์ดแวร์ (Hardware Simulations)

ลูกค้าสามารถจำลองเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะได้จากการ อัพเกรดคอนโทรลเลอร์ และ เพิ่มความจุ หรือ การเพิ่ม array ใหม่ โดยสามารถใช้งานด้วยเลือก array แล้วการกดปุ่ม Simulate Hardware สีฟ้า

จะได้หน้าต่างตัวอย่างด้านล่าง

 1. สำหรับเลือกคอนโทรลเลอร์ที่ต้องการจำลองการอัพเกรดจากคอนโทรลเลอร์ปัจจุบัน
 2. หรือเลือกอัพเกรด/เพิ่ม ความจุ โดยจะแสดงความจุปัจจุบันและสามารถเลือกเพิ่มความจุ หรือ เพิ่มความจุพร้อม expansion shelf
 3. แสดงบทสรุปผลลัพธ์ของการ อัพเกรดความจุ เปรียบเทียบกับค่าปัจจุบัน
 4. ปุ่มขอใบเสนอราคา ตามสิ่งที่เลือกอัพเกรดไว้
 5. กราฟแสดงผลลัพธ์การคาดการณ์ของโหลดและความจุตามที่เลือกอัพเกรดไว้
 6. แสดงบทสรุปผลลัพธ์ของการจำลองการอัพเกรดของ เปอร์เซ็นต์โหลด และ เปอร์เซ็นต์ความจุใช้งาน
 7. ปุ่มควบคุม สำหรับ แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไข,การตั้งค่าการจำลอง

Pure1 Manage – Virtual Machines (VM Analytics)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้ทำให้เกิดข้อมูลในอัตราที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในยุคของ Digital Transformation ดังนั้น การเข้าถึงและเข้าใจในข้อมูลอย่างชัดเจนตลอดจนการจัดการที่สะดวกราบรื่น จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและสามารถเดินหน้าต่อไป ฝ่ายไอทีจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง, ลดค่าใช้จ่าย, และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายของฝ่ายไอทีที่ต้องดูแลทั้ง Server, Network และ Storage ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยงบประมาณที่จำกัด

PURE1 VM ANALYTICS ช่วยให้คุณได้แผนที่ของ infrastructure ทั้งหมดมาแสดงในหน้าจอเดียวด้วยรูปแบบที่เป็นกราฟฟิก สามารถเจาะลึกไปสู่ปัญหาด้วยการตั้งค่าตัวกรอง รวมถึงแสดงรายละเอียดของประสิทธิภาพและสถานะของ infrastructure โดยมีความสามารถหลักๆ ดังนี้

 • ช่วยให้ระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ระหว่าง VMs, volumes, arrays, hosts, และ data stores
 • ลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
 • แสดงเส้นทางการเชื่อมโยงจาก disk และ VM ไปยัง Storage  และวิเคราะห์การส่งผ่านข้อมูลในแต่ละเส้นทาง ในรูปแบบกราฟฟิก
 • แสดงประสิทธิภาพของ storage และ VM ในรายละเอียดของ read/write IOPS, bandwidth, latency, และ ปริมาณการใช้ CPU/memory
 • ระบุและคืนทรัพยากรที่ VM ไม่ได้ใช้งานแล้ว
 • ระบุ VM ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและต่ำที่สุด
 • ช่วยวางแผนการจัดการบนพื้นฐานข้อมูลเชิงลึก, เจาะลึกในจุดที่สนใจ, จัดเรียงและฟิลเตอร์ขอบเขตของปัญหา

หมายเหตุ: ลูกค้าของ Pure Storage สามารถใช้งาน VM Analytics ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย license ใดๆ เพิ่มเติม

ท่านใดสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pure Storage ได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด โทร. 02-311-6881 #7151, 7158 หรือ Email : cu_mkt@cu.co.th

ทั้งนี้ทางคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนมีทีม CU as-a-Service ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการออกแบบและดีไซน์โซลูชัน รวมถึงการให้บริการ POC และติดตั้งใช้งาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cu.co.th/distributor/service/ หรือแสกน QR Code

เขียนโดย

จารึก อรรฆยากร, Presales Specialist – บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

AIS ตอกย้ำความเป็นผู้นำโซลูชันดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนทุกธุรกิจ จับมือซิสโก้เสริมศักยภาพให้ SME ด้วย Next-Gen Wi-Fi 6 ครั้งแรกในไทย

เมื่อระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ให้ก้าวไปข้างหน้า และพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน และพร้อมขยายตัวตามการเติบโต อาจเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจ และมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้งานมากมาย ขณะเดียวกันโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจ ก็ตามมาด้วยขั้นตอนการติดตั้งที่ซับซ้อน …

4 แนวทางการทำ Workplace Transformation ด้วย SASE

การทำ Workplace Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงานโดยรวมให้เข้าสู่โลกของดิจิทัลได้จากทุกที่ทุกเวลานั้น ยังคงเป็นอีกความท้าทายสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก และ SASE เองก็ได้มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะของเทคโนโลยีสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น