Security Analytics

Dynatrace เปิดตัวโซลูชัน Security Analytics ช่วยทำ Threat Detection และ Incident Response

Dynatrace เปิดตัวโซลูชัน Security Analytics ช่วยทำ Threat Detection และ Incident Response สำหรับองค์กร

Read More »

Trend Micro เปิดตัว Companion ระบบ AI ผู้ช่วยด้าน Security

Trend Micro เปิดตัว Companion ระบบ AI ผู้ช่วยด้าน Security รองรับ Generative AI ใช้งาน GPT 3.5

Read More »

VirusTotal เพิ่มฟีเจอร์วิเคราะห์ไฟล์ด้วย AI

VirtusTotal ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ Code Insight ช่วยวิเคราะห์ไฟล์อันตรายด้วยระบบ AI

Read More »

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ Hackuity “การบริหารจัดการช่องโหว่ตามความเสี่ยง – เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันหรือไม่?”

องค์กรจัดทำสถิติส่วนใหญ่เผยผลลัพธ์ที่บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าปริมาณของช่องโหว่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ดีแม้จะมีองค์กรกลางที่ช่วยรวบรวมและให้คะแนนช่องโหว่เหล่านั้น แต่เป็นไปได้แค่ไหนที่องค์กรจะสามารถแก้ไขช่องโหว่ที่ปรากฏในระบบของตนได้ครบจริงๆ และคำแนะนำเหล่านั้นสามารถชี้วัดได้ถึงความรุนแรงในแต่ละองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันได้ดีเพียงใด ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของงานสัมมนาออนไลน์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยทีมงาน Hackuity จึงได้มาบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดของ Risk-based management ว่าเป็นอย่างไร สำหรับใครที่พลาดเข้าร่วมงาน ทีมงาน TechTalkThai ได้สรุปสาระสำคัญของงานมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งครับ

Read More »

Microsoft เปิดตัว Security Copilot ระบบ AI ผู้ช่วยด้านความมั่นคงปลอดภัย

Microsoft เปิดตัว Security Copilot ระบบ AI ผู้ช่วยด้านความมั่นคงปลอดภัย ใช้งาน GPT-4  

Read More »

ไซเบอร์ อีลีทและไอบีเอ็มแนะทางออกจัดการไซเบอร์ด้วย SOC Modernization

หลายองค์กรเริ่มต้นปี 2023 ด้วยความหวาดหวั่นจากรายงานของสถาบันต่าง ๆ ด้านแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้มีการคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลกจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีนี้ อ้างอิงจากการรายงานผลสำรวจของ IBM X-Force Threat Intelligence Index 2023 พบว่าในทวีปเอเชียแปซิฟิกครองอันดับหนึ่งในด้านอัตราการเกิดเหตุการณ์การโจมตี โดยคิดเป็น 31% ของเหตุการณ์ภัยคุกคามทั่วโลก และเพิ่มสูงขึ้นถึง 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ในขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ยังคงเป็นปัญหาหนักอกที่ยังคงแก้กันไม่ตกในหลายองค์กร องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมก็จะสามารถดึงดูดบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้มากกว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง จึงส่งผลให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านที่องค์กรได้มีการลงทุนไปแล้วด้วยเม็ดเงินมหาศาลไม่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามที่คาดหวัง ซึ่งความท้าทายนี้เป็นปัจจัยปัญหาหลักที่องค์กรต้องกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือความท้าทายดังกล่าวอย่างจริงจังและต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ

Read More »

Group-IB ประกาศแผนเปิดศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมดิจิทัลขึ้นในประเทศไทย และลงนามสัญญาพันธมิตรกับ nForce ผู้นำด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย [Guest Post]

กรุงเทพมหานคร,วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 — Group-IB บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดแถลงข่าวประกาศแผนการที่จะเปิดศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crime Resistance Center) ขึ้นในประเทศไทย พร้อมทั้งการลงนามในสัญญาความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

Read More »

“Thailand National Cyber Week 2023” ครั้งแรกของไทย

เร่งพัฒนาขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพิ่มศักยภาพหนุนปกป้องประชาชนและประเทศ

Read More »

WIT Brand Refreshment – ปรับภาพลักษณ์และชูกลยุทธ์ใหม่ ก้าวสู่ยุค Digital Transformation

ความท้าทายในปัจจุบันส่งผลต่อการทำธุรกิจในกลุ่ม SI – System Integration ตั้งแต่ความซับซ้อนของภัยคุกคาม ความพร้อมของทีมงานจากการขาดแคลนผู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละองค์กร และการสร้างมูลค่าให้กับโซลูชันที่กำลังให้บริการ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และภาพลักษณ์ใหม่และพร้อมเข้าสนับสนุน การให้บริการ System Integrator, Consultant และ Managed Security Services แบบครบวงจรด้วยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

Read More »

ถอดวิสัยทัศน์ผู้บริหาร Palo Alto : การปรับใช้ AI และระบบอัตโนมัติเพื่อกลยุทธ์เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ

“ผู้โจมตีต้องการความถูกต้องเพียงครั้งเดียว แต่เราต้องการความถูกต้องทุกครั้ง”

Read More »

Solution QRadar XDR จาก IBM ที่รวบรวมความสามารถด้าน Security ไว้บน Platform เดียว [Guest Post]

IBM QRadar XDR โซลูชันจาก IBM ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมุมมองด้าน Security ให้กับองค์กร รวมไปถึงช่วยยับยั้งและตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้แบบ end-to-end โดยโซลูชัน QRadar XDR จะผสานความสามารถจาก Security Tools ของ IBM ทำให้สามารถจัดการกับเหตุการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ผ่าน QRadar XDR ส่งผลให้การวิคราะห์ข้อมูลของเหตุการณ์นั้นมีความถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปสร้าง Use Case เพื่อใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมไปถึงยังสามารถช่วยระบุต้นตอของการโจมตีและภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

Read More »

Cybersecurity จะครองส่วนแบ่งในตลาด AI กว่า 22% ภายในปี 2025

Cybersecurity จะครองส่วนแบ่งในตลาด AI กว่า 22% ภายในปี 2025 เนื่องจากการเติบโตของเครื่องมือ Cybersecurity ที่ใช้ความสามารถ AI ในการตรวจจับและป้องกัน

Read More »

Bangkok MSP จับมือ Cyware เปิดให้บริการ Cyber Fusion as a Service แห่งแรกในไทย มิติใหม่ของบริการ SOC

วันที่ 7 เดือน 7 ที่ผ่านมา Bangkok MSP – Managed Service Provider ในเครือ Bangkok Systems & Software จับมือกับ Cyware ผู้ให้บริการ Cyber Fusion Center ชั้นนำระดับโลก เปิดให้บริการ Cyber Fusion as a Service เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยผสานรวมเทคโนโลยี Threat Intelligence, Security Automation & Orchestration และ Incident Response เข้าด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มเดียว นำพาบริการ Security Operations Center (SOC) สู่มิติใหม่สำหรับทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม

Read More »

Microsoft รายงานเกี่ยวกับการโจมตี Ransomware กว่า 80% เกิดจาก common configuration errors

อาชญากรทางไซเบอร์ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 72 นาที ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเป้าหมายสำหรับประเภทบุคคล และ 102 นาที สำหรับการเข้าถึงข้อมูลในระดับองค์กร  

Read More »

Microsoft และ Kaspersky จับมือร่วมกันเพื่อรวมฟีดข้อมูลภัยคุกคามของ Kaspersky เข้ากับ SIEM/SOAR บนคลาวด์ของ Microsoft

การทำงานร่วมกันของ Microsoft และ Kaspersky จะทำให้เห็นฟีดข้อมูลภัยคุกคามแบบเรียลไทม์และอัตโนมัติของ Kaspersky ที่รวมเข้ากับ Sentinel โซลูชัน SIEM/SOAR บนคลาวด์ของ Microsoft

Read More »

Tanium ร่วมกับ Microsoft Intelligent Security Association เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับความปลอดภัยด้านไอที

Microsoft และ Tanium จะเปลี่ยนอนาคตของการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงานด้านไอทีสำหรับองค์กร

Read More »

Microsoft มอบเงินรางวัล 13.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับ Bug Bounty Program

ในรอบปีที่ผ่านมา Microsoft มอบเงินรางวัลกว่า 13.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับนักวิจัยจำนวน 335 คน ผ่าน Microsoft Bug Bounty Programs  

Read More »

Cyber Elite เปิดศูนย์ CSOC บริการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แบบครบวงจร

ในปัจจุบัน หลายองค์กรทั่วโลกต่างพลิกโฉมธุรกิจของตนสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลมากขึ้น สินค้าและบริการต่างถูกนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเป็นจำนวนมาก เหล่านี้ก่อให้เกิดช่องทางที่อาชญากรไซเบอร์จะใช้โจมตีระบบขององค์กรได้มากขึ้น การรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในสมัยก่อนที่รอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยจัดการเป็นกรณีๆ ไป ไม่สามารถใช้ได้กับภัยคุกคามปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ทันทีหรือเสี่ยงถูกลูกค้าฟ้องร้องได้อีกต่อไป

Read More »

“No More Ransom” แหล่งรวมเครื่องมือถอดรหัส Ransomware

ผู้คนกว่า 1,500,000 ราย ได้ไฟล์คืนโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่  

Read More »

Alibaba ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมข้อมูลพลเรือนจีน

ทางการจีน เรียกผู้บริหารของ Alibaba Cloud ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยข้อมูลพลเรือนจีนจากสำนักงานตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด เนื่องจากจะเป็นคดีความมั่นคงทางไซเบอร์ที่มีขนาดข้อมูลใหญ่ที่สุดถ้ามีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้ตามข้อกล่าวหา  

Read More »